Στην εποχή μας οι υποχρεώσεις προς τρίτους δεν έχουν να κάνουν με μοντέλα του παρελθόντος που εξαντλούνταν στην υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος μας ή του σκάφους μας.
Τώρα πια είναι πολύ εύκολο να βρεθείτε σε δύσκολη οικονομική θέση,  αν  προκαλέσετε ζημιά σε τρίτα πρόσωπα πολλές φορές αναίτια για εσάς αλλά όχι και για τον νόμο…

Liability Insurance - Lifes.gr
Liability Insurance - Lifes.gr
 • Αστική Ευθύνη Επιχείρησης

  Αν η δραστηριότητα της επιχείρηση σας έβλαψε τρίτους (σωματικές βλάβες, καταστροφή περιουσίας, τροφική δηλητηρίαση, μόλυνση του περιβάλλοντος, κλπ) οι ευθύνες που θα αναλάβετε μπορούν εύκολα και οικονομικά να μετακυλήσουν σε εύρωστους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

 • Αστική Ευθύνη Οικογένειας

  Αν κάποιο «μέλος» της οικογένειας σας προκάλεσε ζημιά σε περιουσία τρίτων (ποδήλατο που έγδαρε σταθμευμένο όχημα, ζώο που δάγκωσε γείτονα κλπ) μπορεί εύκολα να συμπεριληφθεί σε ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης.

 • Αστική Ευθύνη Εργολάβου

  Για τον ιδιώτη ή τον επαγγελματία που αναλαμβάνει να ανεγείρει οικοδομικό έργο πρέπει να γνωρίζει πως είναι σοβαρά υπεύθυνος έναντι τρίτων (ιδιωτών εργαζομένων και μη και κρατικών φορέων π.χ. ΔΕΚΟ) και πως οι απαιτήσεις αυτών μπορούν να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν και τις περισσότερες φορές έχει ελάχιστο κόστος να συμπεριληφθούν αυτοί οι κίνδυνοι σε ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης.

 • Γενική Αστική Ευθύνη

  Αν οποιοδήποτε δύσκολη στιγμή προκαλέσει ζημιές στην περιουσία μας, δεν θα θέλουμε να έχουμε και οικονομικές επιπτώσεις από απαιτήσεις τρίτων (πυρκαγιά που ξέφυγε από το χώρο μας και έπληξε μαζί με τη δική μας… και γειτονική περιουσία κλπ ). Όπως και αν συμβεί κάποιο ατύχημα κατά τη διάρκεια της θητείας σας ως διαχειριστής ακινήτου είναι πολύ εύκολο να αποφύγετε κάθε συνέπεια με ένα ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης

 • Ειδικές Αστικές Ευθύνες

  Αν για τον οποιονδήποτε κίνδυνο που μπορεί να ασφαλιστεί επιθυμείτε να προστατευτείτε από απαιτήσεις τρίτων, η Life’s μπορεί να σας προτείνει τα καλύτερα προγράμματα από τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες.