09:30 – 18:00

Δευτέρα - Παρασκευή

Ελ. Δημοκρατίας 1

Μαρκόπουλο, 19003

22990-25842

19th May 2022

09:30 – 18:00

Δευτέρα - Παρασκευή

Ελ. Δημοκρατίας 1

Μαρκόπουλο, 19003

22990-25842

Οδηγίες Αιτιάσεων Παραπόνων

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

Οδηγίες Αιτιάσεων Παραπόνων

Σκοπός μας στη Lifes easy services Ltd, είναι να σας παρέχουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Γι’ αυτό λειτουργούμε υπεύθυνα και επιδιώκουμε να εκπληρώνουμε άμεσα όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει προς εσάς, τους πελάτες και τους ασφαλισμένους μας.

Ωστόσο, στη συνεργασία μας κάποια στοιχεία είναι πιθανό να σας δυσαρέστησαν ή να εκτιμήσατε ότι χρειάζονται βελτίωση. Θα χαρούμε να τα μοιραστείτε μαζί μας. Έτσι με τον τρόπο αυτό μας βοηθάτε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και να αναπτύσσουμε τη μεταξύ μας σχέση.

Για το σκοπό αυτό στη Lifes εφαρμόζουμε συγκεκριμένη Διαδικασία Διαχείρισης Αιτιάσεων, που βασίζεται στις αρχές της Πολιτικής μας:

Εύκολη πρόσβαση

Σας δίνουμε τη δυνατότητα να υποβάλλετε το παράπονό σας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί καλύτερα:

  • Μέσω e-mail στο info@lifes.gr
  • Γραπτά, συμπληρώνοντας τη Φόρμα Υποβολής Παραπόνων την οποία μπορείτε να στείλετε ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Ελληνικής Δημοκρατίας 1, 19003 Μαρκόπουλο ή  με φαξ στο +30 22990 63063.
  • Τηλεφωνικά, εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο μας, + 30 22990 25842.

Επικεφαλής της λειτουργίας Διαχείρισης Παραπόνων έχει οριστεί ο κ. Μπίρης Ευάγγελος [email protected].

Ταχεία αντιμετώπιση

Σας στέλνουμε την έγγραφη απάντησή μας το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός χρονικού διαστήματος που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με αρ. 3/8.1.2013, δεν θα υπερβαίνει τις 50 ημερολογιακές ημέρες.

Αντικειμενικότητα

Δεσμευόμαστε για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των παραπόνων με αντικειμενικό, δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο. Λειτουργούμε πάντα με γνώμονα την καλή πίστη ανάμεσα σε εσάς κι εμάς.

Διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες και πρακτικές μας

Γνωστοποιούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα παράπονα των πελατών μας σε όλους τους υπαλλήλους της Lifes, είτε εμπλέκονται στη διαδικασία επίλυσης-απάντησης είτε όχι. Έτσι, κατά την διαχείριση κάθε παραπόνου δημιουργούμε εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας με στόχο να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα να ξανασυμβεί το ίδιο στο μέλλον.

Συνεχής βελτίωση

Επανεξετάζουμε τη διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων σε τακτά διαστήματα κι αν χρειαστεί την αναθεωρούμε. Χρησιμοποιούμε τα συμπεράσματα που εξάγουμε για να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με στόχο πάντοτε την ικανοποίησή σας.

Διαδικασία Διαχείρισης Αιτιάσεων

Μόλις λάβουμε το  παράπονό σας,  το καταχωρoύμε αμέσως σε μια Ειδική Εφαρμογή που σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό. Αυτό μας επιτρέπει να εξετάζουμε λεπτομερώς τα στοιχεία που μας αναφέρετε.

Παράλληλα, λαμβάνετε από εμάς μια επιστολή που αποδεικνύει ότι λάβαμε το παράπονό σας. Επιπλέον, η επιστολή αυτή σας ενημερώνει για:

  • Τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε κατά την εξέτασή του.
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου στελέχους μας, στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, καθώς και για να λαμβάνετε ενημέρωση για την πορεία της εξέτασης της υπόθεσής σας.

Σε περίπτωση που η απάντησή μας δεν σας ικανοποιήσει, η επιστολή μας σας υποδεικνύει επίσης τις αρχές που μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός σας. Ενδεικτικά: Στο Συνήγορο του Καταναλωτή.

Κατεβάστε  την φόρμα υποβολής παραπόνων

Top