09:30 – 18:00

Δευτέρα - Παρασκευή

Ελ. Δημοκρατίας 1

Μαρκόπουλο, 19003

22990-25842

09:30 – 18:00

Δευτέρα - Παρασκευή

Ελ. Δημοκρατίας 1

Μαρκόπουλο, 19003

22990-25842

Financial Planning

Financial Planning - lifes.gr

Financial Planning – lifes.gr

Το Financial Planning εμφανίστηκε αρχικά στην αμερικανική οικονομική αγορά στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Στην Ευρώπη το Financial Planning έκανε τα πρώτα του βήματα την δεκαετία του 1980. Σήμερα, ο θεσμός του Financial Planning αποτελεί μια επιτυχημένη μεθοδολογία με θεαματικά αποτελέσματα για τους πελάτες και εφαρμόζεται τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα το Financial Planning εμφανίστηκε το 1995 ως ένας χρηματοοικονομικός σχεδιασμός που συνδέει Ανάγκες με Λύσεις.

Το Financial Planning (χρηματοοικονομικός σχεδιασμός) είναι μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία επίτευξης των στόχων ζωής μέσω της σωστής διαχείρισης των οικονομικών.

Οι στόχοι ζωής περιλαμβάνουν ενίοτε την αγορά ενός σπιτιού, τον προγραμματισμό της συνταξιοδότησης, την αποπληρωμή φόρων κληρονομιάς, την προστασία οικογένειας, τη διαχείριση των επενδύσεων, τον σχεδιασμό του οικογενειακού προϋπολογισμού, τις σπουδές παιδιών, την νοσοκομειακή περίθαλψη.

Το Financial Planning αποτελείται από συγκεκριμένη διαδικασία που σας δίνει ολοκληρωμένη εικόνα για το που βρίσκεστε σήμερα, και σας βοηθάει να σχεδιάσετε στο μέλλον τους στόχους σας.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, την καταγραφή των προσωπικών σας στόχων, την εξέταση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και καταλήγει στο σχεδιασμό μιας οικονομικής στρατηγικής για το πώς μπορείτε να επιτύχετε τα μελλοντικά σας σχέδια. Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός είναι καθαρά προσωπικός γιατί λαμβάνει υπόψη του τις συγκεκριμένες ανάγκες και αξίες του κάθε ανθρώπου.

Σήμερα, ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός φορέας, η Ένωση των Financial Planners – HFPA – όπου μέλος αυτής της ένωσης είμαστε και εμείς, έχει σκοπό την διαμόρφωση και την προστασία του εξειδικευμένου αυτού επαγγέλματος στην χώρα μας.

Η τεχνογνωσία και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι Έλληνες Financial Planners, τους κάνουν να διαφέρουν από τους Συμβούλους της υπόλοιπης Χρηματοοικονομικής Αγοράς, ενώ ταυτόχρονα δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους αντίστοιχους Financial Planners του εξωτερικού. Όλοι οι υποψήφιοι πελάτες έχουν χρηματοασφαλιστικές ανάγκες που μερικώς ή στο σύνολο τους, μπορούν να καλυφθούν από τις υπηρεσίες που θα τους παράσχει ένας έμπιστος και σωστά καταρτισμένος και πιστοποιημένος Financial Planner.

Top