Για τον επιχειρηματία που δίνει στα στελέχη του κίνητρα για καλύτερη απόδοση αλλά και για τα σωματεία και τους συλλόγους που θέλουν να παρέχουν στα μέλη τους ιδιαίτερη εξασφάλιση, ένα ομαδικό πρόγραμμα προσφέρει πάρα πολλά με σημαντικά μειωμένο κόστος.

Group Insurance - lifes.gr
Group Insurance - lifes.gr
  • Ομαδικά Επιχειρήσεων

    Αν είστε επιχειρηματίας και θέλετε να προσφέρετε στους εργαζόμενους σας περισσότερα κίνητρα για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, απολαμβάνοντας παράλληλα και τις ευεργετικές φορολογικές διατάξεις για τα ομαδικά ασφαλιστικά  προγράμματα, τότε σκεφτείτε πως με μικρό κόστος δημιουργείτε μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις που δύσκολα χαλάνε.

  • Ομαδικά Συλλόγων – Σωματείων

    Για τους συλλόγους (κυνηγοί, μοτοσικλετιστές, κλπ) που θέλουν τα μέλη τους να είναι εξασφαλισμένα από τις ιδιαίτερες ή όχι δραστηριότητες τους, μπορούν με μικρή συνδρομή να παρέχουν ιδιαίτερη φροντίδα για τα μέλη τους.